Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with OpenID

Xivato Bateria

Hola de nou!

Pel disseny d'un xivato que ens avisi cuan la bateria es baixa:
Crec que els components necessaris serien:

- Un zumbador (que fara la senyal) http://hobbyking.com/hobbyking/store/__13064__Signal_loss_Alarm_Lost_Plane_Finder.html

- Algun dispositiu que detecti la intensitat de corrent (o el voltatge?).
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Checker_with_Low_Voltage_Alarm.html

Suposo que aquests components en realitat es poden trbar d'una forma mes barata a alguna tenda d'electronica.

Alhora de connectarlo a la pdb: conectariem el dispositiu detector al + i - de la bateria, i la sortida del detector al zumbdor??

Intentare de dissenyar alguna especie de dispositiu mes low cost que el dels enllaços que he posat.

Comments

  • Ja existeixen alarmes de eixe tipus, busca battery alarm i trobaras moletes coses.
Sign In or Register to comment.